Cenik glasbene šole Vox za šolsko leto 2022/2023

INDIVIDUALNI PROGRAMICENA MESEČNO-4 ŠOLSKE URE (ŠOLSKA URA 23,5€)
Klasični program94 € + nauk o glasbi – pri izbiri klasičnega programa je obiskovanje pouka nauka o glasbi obvezno
Ljubiteljski program94€ + nauk o glasbi – pri izbiri ljubiteljskega programa obiskovanje pouka nauka o glasbi priporočamo
Individualni pouk nauka o glasbi94€
SKUPINSKI PROGRAMICENA MESEČNO (1 ŠOLSKA URA TEDENSKO)
Nauk o glasbi30€ (vsaj 5 učencev v skupini)
50€ (učenci, ki ne obiskujejo pouka instrumenta v GŠ Vox)
Predšolski program50 € – 45 minut (vsaj 5 učencev v skupini – starost od 4 do 5 let)
Glasbena pripravnica50 € – 45 minut (vsaj 5 učencev v skupini – starost 6 let)
Pouk inštrumenta v duetu62 € – 45 minut (2 učenca)
Skupinski pouk62 € – 60 min (3-5 učencev)
OSTALO 
Vpisnina30 € (za učence ki so obiskovali pouk v šolskem letu 2021/22) 15€
30 minutna ura15,5 € / 30 minut
Popust na šolsko uro – dva ali več učencev iz iste družine1 € pri vsaki individualni uri, 5€ pri skupinskem pouku
Korepeticije20 € (30 minut)