OSTALI PROGRAMI

Predšolska glasbena vzgoja

V naši glasbeni šoli lahko vpišete k pouku glasbe že svoje najmlajše. Predšolska glasbena vzgoja je skupinska oblika pouka, namenjena predšolskim otrokom. Otroci skozi igro spoznavajo številne instrumente, izdelujejo svoje, igrajo preproste skladbice za Orffov instrumentarij, prepevajo, plešejo, se učijo osnovnih glasbenih zakonitosti, spoznavajo prvine notnega zapisovanja, razvijajo posluh in se pri tem neizmerno zabavajo.

Predšolska glasbena vzgoja je namenjena otrokom starim 4 in 5 let. Poteka enkrat tedensko po 45 min. S poukom pričnemo oktobra.

Glasbena pripravnica

Program glasbene pripravnice je skupinski pouk, namenjen otrokom starim 6 let. Otroci skozi igro razvijajo ritmični in melodični posluh, bližje spoznavajo različne inštrumente, kar jim pomaga pri nadaljnjem glasbenem izobraževanju. Pri pouku otroci pojejo, poslušajo, ustvarjajo ter osvajajo osnovna glasbena znanja. Vključitev
otrok v glasbeno pripravnico poteka brez predhodnega glasbenega preizkusa.

Učenje flavte

Učenje flavte se izvaja v prostorih glasbene šole. Učenci lahko izbirajo med klasičnim ali ljubiteljskim programom. Flavta je eden izmed instrumentov, ki se ga lahko začnemo učiti zelo zgodaj, primerna pa je tako za otroke kot tudi odrasle. Odrasli lahko takoj pričnejo s prečno flavto, medtem ko otroci do devetega leta običajno začnejo s kljunasto flavto. Učenec za pouk flavte potrebuje lastni instrument. 

Nudimo možnost pouka v duetu ali skupini.

Učenje violine

Učenje violine se izvaja v Ljubljani, v prostorih glasbene šole. Učenci lahko izbirajo med klasičnim ali ljubiteljskim programom. Osnove igranja na violino se v obeh primerih pri začetnikih postavljajo enako, tako da se učenci lahko tudi kasneje usmerijo v posamezni program. Violina je trenutno zelo popularen instrument, saj se pojavlja tako v klasični, kot tudi jazz, rock, elektronski glasbi in drugih zvrsteh. Učenec za pouk violine potrebuje lastni instrument.

Nudimo možnost pouka v duetu ali skupini.

Studijska produkcija

 Učenci se naučijo uporabljati programe, kot so Cubase, ipd, ki so dandanes osnova za delo v glasbenih studiih.